დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტომ სახაზინო ფასიან ქაღალდებში ინვესტიცია განახორციელა

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს საინვესტიციო პოლიტიკისა და 2020 წლის საინვესტიციო გეგმის შესაბამისად სააგენტომ 2020 წლის 25 მაისს მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ფასიანი ქაღალდების აუქციონში. სააგენტომ 1,544,742.13 და 1,552,166.86 ლარის ოდენობის ინვესტიცია განახორციელა 5 წლის ვადიანობის ბენჩმარქ ობლიგაციებში, რომლის შემოსავლიანობის განაკვეთი შესაბამისად, 9.125 % და 9.000 %-ია.

შესყიდული სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ნომინალური ღირებულებაა 1,500,000.00 ლარი, კუპონი კი 9.125 %-ია. აღნიშნული ფასიანი ქაღალდების დაფარვის თარიღია 2025 წლის 30 მაისი.

2020 წლის 25 მაისის მდგომარეობით საინვესტიციო პორტფელის მოცულობა 39,802,706.46 ლარს შეადგენს.