დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტომ სახაზინო ფასიან ქაღალდებში ინვესტიცია განახორციელა

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს საინვესტიციო პოლიტიკისა და 2018 წლის საინვესტიციო გეგმის შესაბამისად სააგენტომ 2018 წლის 08 აგვისტოს მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ფასიანი ქაღალდების აუქციონში და 1 445 112,09 ლარის ოდენობის ინვესტიცია განახორციელა 7,220% შემოსავლიანობის მქონე 2 წლის ვადიანობის ბენჩმარქ ობლიგაციებში.

შესყიდული სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ნომინალური ღირებულებაა 1 430 000 ლარი, კუპონი კი 7,500%-ია. აღნიშნული ფასიანი ქაღალდების დაფარვის თარიღია 2020 წლის 12 ივლისი.