თქვენი დეპოზიტები დაზღვეულია, ახლა უკვე 15 000 ლარამდე