ინფორმაცია დეპოზიტების შესახებ 2020 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით

2020 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ 15 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 29,615,019,661 ლარს შეადგენს. მათ შორის, ფიზიკური პირების დეპოზიტები 15,805,259,896 ლარია (ეროვნულ ვალუტაში - 4,031,290,697 ლარი, უცხოურ ვალუტაში - 11,773,969,199 ლარის ეკვივალენტი), ხოლო იურიდიული პირების - 13,809,759,765 (ეროვნულ ვალუტაში - 7,156,816,445 ლარი, უცხოურ ვალუტაში - 6,652,943,320 ლარის ეკვივალენტი).

საქართველოში მოქმედი დეპოზიტების დაზღვევის სისტემით დაზღვეული დეპოზიტების მოცულობა სულ 2,026,453,247 ლარს შეადგენს, მათ შორის ეროვნულ ვალუტაში დაზღვეულია 1,315,487,677 ლარის მოცულობის დეპოზიტები, ხოლო უცხოურ ვალუტაში - 710,965,570 ლარის ეკვივალენტი.