ინფორმაცია დეპოზიტების შესახებ 2020 წლის 31 ივლისის მდგომარეობით

2020 წლის 31 ივლისის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ 15 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 31,425,678,504 ლარს შეადგენს. მათ შორის, ფიზიკური პირების დეპოზიტები 16,265,993,858 ლარია (ეროვნულ ვალუტაში - 4,146,866,731 ლარი, უცხოურ ვალუტაში - 12,119,127,127 ლარის ეკვივალენტი), ხოლო იურიდიული პირების - 15,159,684,646 (ეროვნულ ვალუტაში - 7,978,389,008 ლარი, უცხოურ ვალუტაში - 7,181,295,639 ლარის ეკვივალენტი).

საქართველოში მოქმედი დეპოზიტების დაზღვევის სისტემით დაზღვეული დეპოზიტების მოცულობა სულ 3,675,356,848 ლარს შეადგენს, მათ შორის ეროვნულ ვალუტაში დაზღვეულია 2,000,941,982 ლარის მოცულობის დეპოზიტები, ხოლო უცხოურ ვალუტაში - 1,674,414,866 ლარის ეკვივალენტი.