ინფორმაცია დეპოზიტების შესახებ 2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით

მიმდინარე წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ 16 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 20 419 077 133 ლარს შეადგენს. მათ შორის, ფიზიკური პირების დეპოზიტები 10 842 231 644 ლარია (ეროვნულ ვალუტაში - 2 734 018 945 ლარი, უცხოურ ვალუტაში - 8 108 212 699 ლარის ეკვივალენტი), ხოლო იურიდიული პირების - 9 576 845 489 ლარი (ეროვნულ ვალუტაში - 5 243 086 949 ლარი, უცხოურ ვალუტაში - 4 333 758 541 ლარის ეკვივალენტი).

საქართველოში მოქმედი დეპოზიტების დაზღვევის სისტემით დაზღვეული დეპოზიტების მოცულობა სულ 1 567 268 264 ლარს შეადგენს, მათ შორის ეროვნულ ვალუტაში დაზღვეულია 951 680 909 ლარის მოცულობის დეპოზიტები, ხოლო უცხოურ ვალუტაში - 615 587 355 ლარის ეკვივალენტი.