კომერციული ბანკების მიერ მარტში გადახდილი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ჯამურმა ოდენობამ 2 498 066,68 ლარი შეადგინა

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებსაქართველოს კანონის დაკომერციული ბანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ბაზის დაანგარიშების და რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გადახდის პროცედურების შესახებინსტრუქციის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი 15 კომერციული ბანკისთვის 2021 წლის მარტითვის რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ჯამურმა ოდენობამ 2 498 066,68 ლარი შეადგინა, რომელიც ბანკებმა 2021 წლის აპრილში დაფარეს.