კომერციული ბანკების მიერ ოქტომბერში გადახდილი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ჯამურმა ოდენობამ 2 369 101,87 ლარი შეადგინა

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებსაქართველოს კანონის დაკომერციული ბანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ბაზის დაანგარიშების და რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გადახდის პროცედურების შესახებინსტრუქციის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი 15 კომერციული ბანკისთვის 2020 წლის ოქტომბრთვის რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ჯამურმა ოდენობამ 2 369 101,87 ლარი შეადგინა, რომელიც ბანკებმა 2020 წლის ნოემბერში დაფარეს.