კომერციული ბანკების მიერ აპრილში გადახდილი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ჯამურმა ოდენობამ 1 213 975,24 ლარი შეადგინა

“დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „კომერციული ბანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ბაზის დაანგარიშების და რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გადახდის პროცედურების შესახებ” ინსტრუქციის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი 16 კომერციული ბანკისთვის მარტის თვის რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ჯამურმა ოდენობამ 1 213 975,24 ლარი შეადგინა, რომელიც ბანკებმა აპრილში დაფარეს.