2020 წლის 1 ივლისიდან დეპოზიტების დაზღვევის ზღვარი 5 000 ლარიდან 15 000 ლარამდე იზრდება