სიახლეები

ინფორმაცია დეპოზიტების შესახებ 2018 წლის 31 ივლისის მდგომარეობით

მიმდინარე წლის 31 ივლისის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ 15 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 21 290 572 696 ლარს შეადგენს....

16 აგვისტო 2018

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტომ სახაზინო ფასიან ქაღალდებში ინვესტიცია განახორციელა

ეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს საინვესტიციო პოლიტიკისა და 2018 წლის საინვესტიციო გეგმის შესაბამისად სააგენტომ 2018 წლის 08 აგვისტოს მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ფასიანი ქაღალდების აუქციონში და 1 445 112,09 ლარის ოდენობის ინვესტიცია განახორციელა 7,220% შემოსავლიანობის მ...

8 აგვისტო 2018

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტომ დაზღვეული დეპოზიტორების ანაზღაურება დაიწყო

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის დანერგვიდან 7 თვეში დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტომ დაზღვეულ დეპოზიტორს კუთვნილი თანხა პირველად აუნაზღაურა. მას შემდეგ, რაც სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველოს“ გაუუქმდა საბანკო საქმიანობის ლიცენზია და ბანკი ლიკვიდაციის რეჟიმში გადავიდა, დადგა ...

2 აგვისტო 2018

სს „აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველოს“ კლიენტების საყურადღებოდ

სს „აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველო“ ტოვებს საქართველოს ბაზარს. საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის 2018 წლის 25 ივლისის №465 განკარგულებით, დაიწყო ბანკის ლიკვიდაციის პროცესი, რაც ამავდროულად გულისხმობს „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის“ შესახებ საქართველო...

25 ივლისი 2018

კომერციული ბანკების მიერ ივლისში გადახდილი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ჯამურმა ოდენობამ 1 251 774,70 ლარი შეადგინა

“დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „კომერციული ბანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ბაზის დაანგარიშების და რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გადახდის პროცედურების შესახებ” ინსტრუქციის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი 16 კომერ...

18 ივლისი 2018