სიახლეები

ინფორმაცია დეპოზიტების შესახებ 2018 წლის 30 ნოემბრის მდგომარეობით

მიმდინარე წლის 30 ნოემბრის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ 15 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 22 772 981 898 ლარს შეადგენს....

19 დეკემბერი 2018

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტომ სახაზინო ფასიან ქაღალდებში ინვესტიცია განახორციელა

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს საინვესტიციო პოლიტიკისა და 2018 წლის საინვესტიციო გეგმის შესაბამისად სააგენტომ 2018 წლის 12 დეკემბერს მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ფასიანი ქაღალდების აუქციონში. სააგენტომ 20 698,47 და 1 253 202,95 ლარის ოდენობის ინვესტიცია განახორციელა 2...

13 დეკემბერი 2018

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო აქტიურ საინფორმაციო კამპანიას იწყებს

სსიპ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტომ, დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ საზოგადოების ცნობადობის ამაღლების მიზნით, აქტიური საინფორმაციო კამპანია დაიწყო. კამპანიის ფარგლებში დამზადდა და როგორ ტელევიზიების, ისე სხვადასხვა საინფორმაციო პორტალების საშუალებით გავრცელდება გრაფიკული ვიდეო-რგოლები, რომლ...

3 დეკემბერი 2018

ინფორმაცია დეპოზიტების შესახებ 2018 წლის 31 ოქტომბრის მდგომარეობით

მიმდინარე წლის 31 ოქტომბრის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ 15 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 23 067 610 686 ლარს შეადგენს....

16 ნოემბერი 2018

კომერციული ბანკების მიერ ნოემბერში გადახდილი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ჯამურმა ოდენობამ 1 317 178,34 ლარი შეადგინა

“დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „კომერციული ბანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ბაზის დაანგარიშების და რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გადახდის პროცედურების შესახებ” ინსტრუქციის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი 15 კომერ...

16 ნოემბერი 2018