სიახლეები

კომერციული ბანკების მიერ ივნისში გადახდილი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ჯამურმა ოდენობამ 1 227 168,43 ლარი შეადგინა

“დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „კომერციული ბანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ბაზის დაანგარიშების და რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გადახდის პროცედურების შესახებ” ინსტრუქციის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი 16 კომერ...

18 ივნისი 2018

ინფორმაცია დეპოზიტების შესახებ 2018 წლის 31 მაისის მდგომარეობით

მიმდინარე წლის 31 მაისის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ 16 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 20 134 728 162 ლარს შეადგენს....

18 ივნისი 2018

ინფორმაცია დეპოზიტების შესახებ 2018 წლის 30 აპრილის მდგომარეობით

მიმდინარე წლის 30 აპრილის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ 16 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 20 007 853 575 ლარს შეადგენს....

17 მაისი 2018

კომერციული ბანკების მიერ მაისში გადახდილი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ჯამურმა ოდენობამ 1 220 374,82 ლარი შეადგინა

“დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „კომერციული ბანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ბაზის დაანგარიშების და რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გადახდის პროცედურების შესახებ” ინსტრუქციის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი 16 კომერ...

17 მაისი 2018

KFW-ის ტექნიკური დახმარების პროგრამის ექსპერტის ვიზიტი დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოში

გერმანიის განვითარების ბანკის (KFW) ტექნიკური დახმარების პროგრამის პირველ ეტაპზე სსიპ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს გერმანული საკონსულტაციო კომპანია GBDS-ის (Global Banking Development Solutions) ექსპერტი პატრიკ ლოები ეწვია. ექსპერტის პირველი ვიზიტი მიზნად არსებული ვითარების შესწავლას ისახავდა....

27 აპრილი 2018