სიახლეები

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტომ სახაზინო ფასიან ქაღალდებში ინვესტიცია განახორციელა

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს საინვესტიციო პოლიტიკისა და 2018 წლის საინვესტიციო გეგმის შესაბამისად სააგენტომ 2018 წლის 12 სექტემბერს მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ფასიანი ქაღალდების აუქციონში. სააგენტომ 20 087,31 და 610 444,82 ლარის ოდენობის ინვესტიცია განახორციელა 2 ...

18 სექტემბერი 2018

კომერციული ბანკების მიერ აგვისტოში გადახდილი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ჯამურმა ოდენობამ 1 295 079,05 ლარი შეადგინა

“დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „კომერციული ბანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ბაზის დაანგარიშების და რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გადახდის პროცედურების შესახებ” ინსტრუქციის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი 15 კომერ...

17 აგვისტო 2018

ინფორმაცია დეპოზიტების შესახებ 2018 წლის 31 ივლისის მდგომარეობით

მიმდინარე წლის 31 ივლისის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ 15 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 21 290 572 696 ლარს შეადგენს....

16 აგვისტო 2018

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტომ სახაზინო ფასიან ქაღალდებში ინვესტიცია განახორციელა

ეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს საინვესტიციო პოლიტიკისა და 2018 წლის საინვესტიციო გეგმის შესაბამისად სააგენტომ 2018 წლის 08 აგვისტოს მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ფასიანი ქაღალდების აუქციონში და 1 445 112,09 ლარის ოდენობის ინვესტიცია განახორციელა 7,220% შემოსავლიანობის მ...

8 აგვისტო 2018

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტომ დაზღვეული დეპოზიტორების ანაზღაურება დაიწყო

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის დანერგვიდან 7 თვეში დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტომ დაზღვეულ დეპოზიტორს კუთვნილი თანხა პირველად აუნაზღაურა. მას შემდეგ, რაც სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველოს“ გაუუქმდა საბანკო საქმიანობის ლიცენზია და ბანკი ლიკვიდაციის რეჟიმში გადავიდა, დადგა ...

2 აგვისტო 2018