სიახლეები

სს „აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველოს“ კლიენტების საყურადღებოდ

სს „აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველო“ ტოვებს საქართველოს ბაზარს. საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის 2018 წლის 25 ივლისის №465 განკარგულებით, დაიწყო ბანკის ლიკვიდაციის პროცესი, რაც ამავდროულად გულისხმობს „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის“ შესახებ საქართველო...

25 ივლისი 2018

კომერციული ბანკების მიერ ივლისში გადახდილი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ჯამურმა ოდენობამ 1 251 774,70 ლარი შეადგინა

“დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „კომერციული ბანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ბაზის დაანგარიშების და რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გადახდის პროცედურების შესახებ” ინსტრუქციის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი 16 კომერ...

18 ივლისი 2018

ინფორმაცია დეპოზიტების შესახებ 2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით

მიმდინარე წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ 16 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 20 419 077 133 ლარს შეადგენს....

18 ივლისი 2018

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტომ სახაზინო ფასიან ქაღალდებში ინვესტიცია განახორციელა

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს საინვესტიციო პოლიტიკისა და 2018 წლის საინვესტიციო გეგმის შესაბამისად სააგენტომ 2018 წლის 27 ივნისს მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ფასიანი ქაღალდების აუქციონში და 2 356 868,56 ლარის ოდენობის ინვესტიცია განახორციელა 7, 720% შემოსავლიანობის მ...

28 ივნისი 2018

კომერციული ბანკების მიერ ივნისში გადახდილი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ჯამურმა ოდენობამ 1 227 168,43 ლარი შეადგინა

“დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „კომერციული ბანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ბაზის დაანგარიშების და რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გადახდის პროცედურების შესახებ” ინსტრუქციის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი 16 კომერ...

18 ივნისი 2018