სიახლეები

კომერციული ბანკების მიერ აპრილში გადახდილი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ჯამურმა ოდენობამ 1 213 975,24 ლარი შეადგინა

“დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „კომერციული ბანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ბაზის დაანგარიშების და რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გადახდის პროცედურების შესახებ” ინსტრუქციის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი 16 კომერ...

17 აპრილი 2018

საქართველოში მსოფლიო ბანკის დეპოზიტების დაზღვევის ტექნიკური დახმარების მისიის მორიგი ვიზიტი დასრულდა

საქართველოში 2 კვირიანი ვიზიტით მსოფლიო ბანკის დეპოზიტების დაზღვევის ტექნიკური დახმარების მისია იმყოფებოდა.

27 მარტი 2018

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტომ სახაზინო ფასიან ქაღალდებში ინვესტიცია განახორციელა

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს საინვესტიციო პოლიტიკისა და 2018 წლის საინვესტიციო გეგმის შესაბამისად სააგენტომ 2018 წლის 21 მარტს მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ფასიანი ქაღალდების აუქციონში და 1 158 601,51 ლარის ოდენობის ინვესტიცია განახორციელა 7,800% შემოსავლიანობის მქო...

23 მარტი 2018

კომერციული ბანკების მიერ მარტში გადახდილი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ჯამურმა ოდენობამ 1 207 300,51 ლარი შეადგინა

“დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „კომერციული ბანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ბაზის დაანგარიშების და რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გადახდის პროცედურების შესახებ” ინსტრუქციის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი 16 კომერ...

23 მარტი 2018

ინფორმაცია დეპოზიტების შესახებ 2018 წლის 28 თებერვლის მდგომარეობით

მიმდინარე წლის 28 თებერვლის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ 16 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 19 300 224 884 ლარს შეადგენს....

23 მარტი 2018