სიახლეები

ინფორმაცია დეპოზიტების შესახებ 2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით

მიმდინარე წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ 16 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 20 419 077 133 ლარს შეადგენს....

18 ივლისი 2018

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტომ სახაზინო ფასიან ქაღალდებში ინვესტიცია განახორციელა

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს საინვესტიციო პოლიტიკისა და 2018 წლის საინვესტიციო გეგმის შესაბამისად სააგენტომ 2018 წლის 27 ივნისს მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ფასიანი ქაღალდების აუქციონში და 2 356 868,56 ლარის ოდენობის ინვესტიცია განახორციელა 7, 720% შემოსავლიანობის მ...

28 ივნისი 2018

კომერციული ბანკების მიერ ივნისში გადახდილი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ჯამურმა ოდენობამ 1 227 168,43 ლარი შეადგინა

“დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „კომერციული ბანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ბაზის დაანგარიშების და რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გადახდის პროცედურების შესახებ” ინსტრუქციის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი 16 კომერ...

18 ივნისი 2018

ინფორმაცია დეპოზიტების შესახებ 2018 წლის 31 მაისის მდგომარეობით

მიმდინარე წლის 31 მაისის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ 16 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 20 134 728 162 ლარს შეადგენს....

18 ივნისი 2018

ინფორმაცია დეპოზიტების შესახებ 2018 წლის 30 აპრილის მდგომარეობით

მიმდინარე წლის 30 აპრილის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ 16 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 20 007 853 575 ლარს შეადგენს....

17 მაისი 2018