სიახლეები

2020 წლის პირველი ივლისიდან ფიზიკური პირების დაზღვეული დეპოზიტის ანაზღაურებადი თანხის ოდენობა 15 000 ლარამდე გაიზრდება

2019 წლის 12 სექტემბერს სსიპ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა გაიმართა. სხდომაზე დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს საქმიანობის 2019 წლის მეორე კვარტლის და მიმდინარე პერიოდის ანგარიში განიხილეს. სააგენტომ საბჭოს წევრებს სადაზღვევო ზღვრის ცვლილების და ალტერნატიული სცენარების ა...

13 სექტემბერი 2019

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტომ სახაზინო ფასიან ქაღალდებში ინვესტიცია განახორციელა

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს საინვესტიციო პოლიტიკისა და 2019 წლის საინვესტიციო გეგმის შესაბამისად სააგენტომ 2019 წლის 10 სექტემბერს მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ფასიანი ქაღალდების აუქციონში. სააგენტომ 1 003 837.72 და 1 004 677.56 ლარის ოდენობის ინვესტიცია განახორციე...

11 სექტემბერი 2019

კომერციული ბანკების მიერ ივლისში გადახდილი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ჯამურმა ოდენობამ 1 437 695,38 ლარი შეადგინა

“დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „კომერციული ბანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ბაზის დაანგარიშების და რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გადახდის პროცედურების შესახებ” ინსტრუქციის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი 15 კომერ...

16 აგვისტო 2019

ინფორმაცია დეპოზიტების შესახებ 2019 წლის 31 ივლისის მდგომარეობით

2019 წლის 31 ივლისის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ 15 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 26 015 932 620 ლარს შეადგენს. ...

16 აგვისტო 2019

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტომ სახაზინო ფასიან ქაღალდებში ინვესტიცია განახორციელა

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს საინვესტიციო პოლიტიკისა და 2019 წლის საინვესტიციო გეგმის შესაბამისად სააგენტომ 2019 წლის 13 აგვისტოს მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ფასიანი ქაღალდების აუქციონში. სააგენტომ 2 059 754.47 ლარის ოდენობის ინვესტიცია განახორციელა 2 წლის ვადიანობ...

14 აგვისტო 2019