სიახლეები

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს უფროსი ოთარ ძიძიკაშვილი საქართველოს საბანკო ასოციაციის და საბანკო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს უფროსი ოთარ ძიძიკაშვილი საქართველოს საბანკო ასოციაციის და საბანკო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრას ესწრებოდა საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი პაპუნა ლეჟავა. შეხვედრაზე განიხილეს დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ განხორციელებული საქმიანობის ანგა...

2 აგვისტო 2019

ინფორმაცია დეპოზიტების შესახებ 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით

2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ 15 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 25 699 758 782 ლარს შეადგენს. ...

16 ივლისი 2019

კომერციული ბანკების მიერ ივნისში გადახდილი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ჯამურმა ოდენობამ 1 382 298,88 ლარი შეადგინა

“დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „კომერციული ბანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ბაზის დაანგარიშების და რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გადახდის პროცედურების შესახებ” ინსტრუქციის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი 15 კომერ...

16 ივლისი 2019

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტომ სახაზინო ფასიან ქაღალდებში ინვესტიცია განახორციელა

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს საინვესტიციო პოლიტიკისა და 2019 წლის საინვესტიციო გეგმის შესაბამისად სააგენტომ 2019 წლის 25 ივნისს მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ფასიანი ქაღალდების აუქციონში. სააგენტომ 1 326 928.32 ლარის ოდენობის ინვესტიცია განახორციელა 5 წლის ვადიანობის...

26 ივნისი 2019

ინფორმაცია დეპოზიტების შესახებ 2019 წლის 31 მაისის მდგომარეობით

2019 წლის 31 მაისის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ 15 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 25 036 702 886 ლარს შეადგენს....

17 ივნისი 2019