სიახლეები

ინფორმაცია დეპოზიტების შესახებ 2020 წლის 29 თებერვლის მდგომარეობით

2020 წლის 29 თებერვლის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ 15 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 27,307,272,566 ლარს შეადგენს....

19 მარტი 2020

კომერციული ბანკების მიერ თებერვალში გადახდილი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ჯამურმა ოდენობამ 1,536,965.45 ლარი შეადგინა

“დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „კომერციული ბანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ბაზის დაანგარიშების და რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გადახდის პროცედურების შესახებ” ინსტრუქციის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი 15 კომერ...

17 მარტი 2020

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტომ სახაზინო ფასიან ქაღალდებში ინვესტიცია განახორციელა

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს საინვესტიციო პოლიტიკისა და 2020 წლის საინვესტიციო გეგმის შესაბამისად სააგენტომ 2020 წლის 2 მარტს მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ფასიანი ქაღალდების აუქციონში. სააგენტომ 1,589,013.77 ლარის ოდენობის ინვესტიცია განახორციელა 2 წლის ვადიანობის ბ...

4 მარტი 2020

კომერციული ბანკების მიერ იანვარში გადახდილი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ჯამურმა ოდენობამ 1,519,951.68 ლარი შეადგინა

“დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „კომერციული ბანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ბაზის დაანგარიშების და რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გადახდის პროცედურების შესახებ” ინსტრუქციის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი 15 კომერ...

18 თებერვალი 2020

ინფორმაცია დეპოზიტების შესახებ 2020 წლის 31 იანვრის მდგომარეობით

2020 წლის 31 იანვრის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ 15 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 27,212,297,851 ლარს შეადგენს....

18 თებერვალი 2020