დაბადების თარიღი: 02.06.1982

უცხო ენები: ინგლისური, რუსული

 

განათლება და კვალიფიკაცია:

ეკონომიკის ბაკალავრი/თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკის მაგისტრი, ფინანსისტ-ეკონომისტის კვალიფიკაცია/საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი

 

სამსახურეობრივი საქმიანობა:

09.2022 წლიდან დღემდე - სსიპ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს უფროსი

07.2012-09.2022 წლები - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის სახელმწიფო სესხების და სადეპოზიტო ოპერაციების დეპარტამენტის უფროსი

04.2011-07.2012 წლები - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის სადეპოზიტო ოპერაციების დეპარტამენტის უფროსი

11.2009-04.2011 წლები - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის ბიუჯეტში შეცდომით ან ზედმეტად გადახდილი თანხებისა და სადეპოზიტო ოპერაციების დეპარტამენტის უფროსი

04.2008-11.2009 წლები - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის საანგარიშსწორებო დეპარტამენტის უფროსი

12.2007-04.2008 წლები - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის საანგარიშსწორებო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

10.2007-12.2007 წლები - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის საანგარიშსწორებო ცენტრის უფროსის მოადგილე

09.2004-10.2007 წლები - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ქვემო ქართლის რეგიონალური ხაზინის უფროსი

06.2003-09.2004 წლები - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი