დეპოზიტები დაზღვეულია 15 000 ლარის ფარგლებში თითოეული დეპოზიტორისთვის თითოეულ ბანკში. იმ შემთხვევაში, თუკი დეპოზიტორს ერთ ბანკში რამდენიმე ანგარიში აქვს, მისი ანგარიშები აღნიშნული ბანკისთვის ჯამდება და ასანაზღაურებელი თანხის მაქსიმალური ზღვარი 15 000 ლარი იქნება.თუ დეპოზიტორს აქვს რამდენიმე ანგარიში სხვადასხვა ბანკში, მისი ყველა ანგარიში ყველა ბანკში დაზღვეულია ცალ-ცალკე, დადგენილი ზღვრის ფარგლებში.