სიახლეები

ინფორმაცია დეპოზიტების შესახებ 2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით

19 აპრილი 2022

2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ 14 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 38,044,715,550 ლარს შეადგენს. მათ შორის, ფიზიკური პირების დეპოზიტები 19,854,011,441 ლარია (ეროვნულ ვალუტაში - 5,389,446,062 ლარი, უცხოურ ვალუტაში - 14,464,565,379 ლარის ეკვივალენტი), ხოლო იურიდიული პირების - 18,190,704,109 ლარი (ეროვნულ ვალუტაში - 9,730,892,712 ლარი, უცხოურ ვალუტაში - 8,459,811,397 ლარის ეკვივალენტი).

საქართველოში მოქმედი დეპოზიტების დაზღვევის სისტემით ფიზიკური პირების დაზღვეული დეპოზიტების მოცულობა სულ 4,304,577,856 ლარს შეადგენს, მათ შორის ეროვნულ ვალუტაში დაზღვეულია 2,287,315,281 ლარის მოცულობის დეპოზიტები, უცხოურ ვალუტაში - 2,017,262,575 ლარის ეკვივალენტი, ხოლო იურიდიული პირების დაზღვეული დეპოზიტები - 458,545,907 ლარს (ეროვნულ ვალუტაში - 329,675,711 ლარი, უცხოურ ვალუტაში - 128,870,196 ლარის ეკვივალენტი).