სიახლეები

ინფორმაცია დეპოზიტების შესახებ 2022 წლის 30 აპრილის მდგომარეობით

17 მაისი 2022

2022 წლის 30 აპრილის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ 14 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 38,497,458,125 ლარს შეადგენს. მათ შორის, ფიზიკური პირების დეპოზიტები 20,030,531,633 ლარია (ეროვნულ ვალუტაში - 5,442,554,997 ლარი, უცხოურ ვალუტაში - 14,587,976,636 ლარის ეკვივალენტი), ხოლო იურიდიული პირების - 18,466,926,492 ლარი (ეროვნულ ვალუტაში - 9,737,409,761 ლარი, უცხოურ ვალუტაში - 8,729,516,732 ლარის ეკვივალენტი).

საქართველოში მოქმედი დეპოზიტების დაზღვევის სისტემით ფიზიკური პირების დაზღვეული დეპოზიტების მოცულობა სულ 4,364,964,002 ლარს შეადგენს, მათ შორის ეროვნულ ვალუტაში დაზღვეულია 2,295,848,757 ლარის მოცულობის დეპოზიტები, უცხოურ ვალუტაში - 2,069,115,244 ლარის ეკვივალენტი, ხოლო იურიდიული პირების დაზღვეული დეპოზიტები - 465,094,529 ლარს (ეროვნულ ვალუტაში - 336,852,658 ლარი, უცხოურ ვალუტაში - 128,241,872 ლარის ეკვივალენტი).