სიახლეები

ინფორმაცია დეპოზიტების შესახებ 2022 წლის 31 მაისის მდგომარეობით

17 ივნისი 2022

2022 წლის 31 მაისის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ 14 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 38,737,891,482 ლარს შეადგენს. მათ შორის, ფიზიკური პირების დეპოზიტები 19,984,041,738 ლარია (ეროვნულ ვალუტაში - 5,503,349,601 ლარი, უცხოურ ვალუტაში - 14,480,692,137 ლარის ეკვივალენტი), ხოლო იურიდიული პირების - 18,753,849,744 ლარი (ეროვნულ ვალუტაში - 10,372,409,695 ლარი, უცხოურ ვალუტაში - 8,381,440,049 ლარის ეკვივალენტი).

საქართველოში მოქმედი დეპოზიტების დაზღვევის სისტემით ფიზიკური პირების დაზღვეული დეპოზიტების მოცულობა სულ 4,435,944,027 ლარს შეადგენს, მათ შორის ეროვნულ ვალუტაში დაზღვეულია 2,309,728,719 ლარის მოცულობის დეპოზიტები, უცხოურ ვალუტაში - 2,126,215,308 ლარის ეკვივალენტი, ხოლო იურიდიული პირების დაზღვეული დეპოზიტები - 477,650,504 ლარს (ეროვნულ ვალუტაში - 346,041,170 ლარი, უცხოურ ვალუტაში - 131,609,335 ლარის ეკვივალენტი).