სიახლეები

ინფორმაცია დეპოზიტების შესახებ 2024 წლის 31 მაისის მდგომარეობით

18 ივნისი 2024

2024 წლის 31 მაისის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ 15 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 54,782,585,811 ლარს შეადგენს. მათ შორის, ფიზიკური პირების დეპოზიტები 28,992,472,595 ლარია (ეროვნულ ვალუტაში - 10,234,621,661 ლარი, უცხოურ ვალუტაში - 18,757,850,933 ლარის ეკვივალენტი), ხოლო იურიდიული პირების - 25,790,113,217 ლარი (ეროვნულ ვალუტაში - 16,566,608,004 ლარი, უცხოურ ვალუტაში - 9,223,505,213 ლარის ეკვივალენტი).

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემით დაზღვეული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 9,844,540,041 ლარს შეადგენს. ფიზიკური პირების დაზღვეული დეპოზიტების მოცულობა სულ 8,876,694,950 ლარია, მათ შორის ეროვნულ ვალუტაში დაზღვეულია 4,562,162,518 ლარის მოცულობის დეპოზიტები, უცხოურ ვალუტაში - 4,314,532,432 ლარის ეკვივალენტი, ხოლო იურიდიული პირების დაზღვეული დეპოზიტები - 967,845,092 ლარია (ეროვნულ ვალუტაში - 680,061,513 ლარი, უცხოურ ვალუტაში - 287,783,579 ლარის ეკვივალენტი).