სიახლეები

კომერციული ბანკების მიერ 2022 წლის მაისის თვის რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ჯამურმა ოდენობამ 3 031 373,57 ლარი შეადგინა

17 ივნისი 2022

“დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „კომერციული ბანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ბაზის დაანგარიშების და რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გადახდის პროცედურების შესახებ” ინსტრუქციის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკებისთვის 2022 წლის მაისის თვის რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ჯამურმა ოდენობამ 3 031 373,57 ლარი შეადგინა, რომელიც ბანკებმა 2022 წლის ივნისში დაფარეს.