სიახლეები

კომერციული ბანკების მიერ 2023 წლის იანვრის თვის რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ჯამურმა ოდენობამ 3,337,504.20 ლარი შეადგინა

22 თებერვალი 2023

“დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „კომერციული ბანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ბაზის დაანგარიშების და რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გადახდის პროცედურების შესახებ” ინსტრუქციის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკებისთვის 2023 წლის იანვრის თვის რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ჯამურმა ოდენობამ 3,337,504.20 ლარი შეადგინა, რომელიც ბანკებმა 2023 წლის თებერვალში დაფარეს.