სიახლეები

ბანკების მიერ 2023 წლის დეკემბრის თვის რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ჯამურმა ოდენობამ 3,855,726.94 ლარი შეადგინა

17 იანვარი 2024

“დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის და ,,კომერციული ბანკების და მიკრობანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ბაზის დაანგარიშების, შენატანების გადახდის პროცედურების და დეპოზიტების შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნის” ინსტრუქციის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი ბანკებისთვის 2023 წლის დეკემბრის თვის რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ჯამურმა ოდენობამ 3,855,726.94 ლარი შეადგინა, რომელიც ბანკებმა 2024 წლის იანვარში დაფარეს.