სიახლეები

კომერციული ბანკების მიერ 2024 წლის აპრილის თვის რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ჯამურმა ოდენობამ 5,409,760.22 ლარი შეადგინა

20 მაისი 2024

“დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „კომერციული ბანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ბაზის დაანგარიშების და რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გადახდის პროცედურების შესახებ” ინსტრუქციის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკებისთვის 2024 წლის აპრილის თვის რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ჯამურმა ოდენობამ 5,409,760.22 ლარი შეადგინა, რომელიც ბანკებმა 2024 წლის მაისში დაფარეს.