სიახლეები

კომერციული ბანკების მიერ აგვისტოში გადახდილი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ჯამურმა ოდენობამ 2 314 031,29 ლარი შეადგინა

16 სექტემბერი 2020

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებსაქართველოს კანონის დაკომერციული ბანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ბაზის დაანგარიშების და რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გადახდის პროცედურების შესახებინსტრუქციის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი 15 კომერციული ბანკისთვის 2020 წლის აგვისტოს თვის რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ჯამურმა ოდენობამ 2 314 031,29 ლარი შეადგინა, რომელიც ბანკებმა 2020 წლის სექტემბერში დაფარეს.