სიახლეები

კომერციული ბანკების მიერ 2021 წლის ივლისის თვის რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ჯამურმა ოდენობამ 2 585 022,46 ლარი შეადგინა

17 აგვისტო 2021

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებსაქართველოს კანონის დაკომერციული ბანკების მიერ გადასახდელი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ბაზის დაანგარიშების და რეგულარული სადაზღვევო შენატანის გადახდის პროცედურების შესახებინსტრუქციის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი 15 კომერციული ბანკისთვის 2021 წლის ივისის თვის რეგულარული სადაზღვევო შენატანის ჯამურმა ოდენობამ 2 585 022,46 ლარი შეადგინა, რომელიც ბანკებმა 2021 წლის აგვისტოში დაფარეს.